« Suomen infrastruktuurit - mitä niillä tarkoitetaan?

Kotimaamme muodostuu maantieteellisesti pienestä alueesta, jonka lisäksi väkiluku on suhteellisen pieni verrattuna muihin maihin. Suomalaisina meillä on todella hyvät oltavat, vaikka monissa asioissa olisikin parantamisen varaa. 

Monet itsestäänselvyytenä pitämämme asiat ovat vain haave muiden maiden asukkaille. Kaikki eivät pääse hengittämään puhdasta ilmaa tai tarjolla ei ole juomakelpoista vettä. 

Kokonaiskuvaa tarkastellessa voimme todeta Suomen olevan edelläkävijä ja hyvä esimerkki muulle maailmalle. 

Mikä on infrastruktuuri? 

Aihealueena tämä on todella laaja. Hyvin usein infrastruktuurista tulee mieleen tiet ja sillat, mutta sillä tarkoitetaan myös kaikkia julkisia asioita maanpuolustuksesta vaaleihin ja sähköverkkoihin.

Sanalla voidaan tarkoittaa myös henkilökohtaista infrastruktuuria, joista oman elämän kannalta tärkeimpiä ovat terveys ja koulutus. Suuremmin tarkasteltuna siihen kuuluu useat elämän osa-alueet, kuten autonhuolto, verotus, talon siivous, shoppailu ja loputon lista muita asioita. 

Julkisen puolen hyvän ja laadukkaan sosiaalisen tai teknisen infrastruktuurin rakentaminen vaatii paljon varoja. Sama koskee myös henkilökohtaista infrastruktuuria. Sen perustaminen ja ylläpitäminen vaatii sijoituksia (apua lyhytaikaisten lainojen kanssa löydät lainat.fi -sivustolta), mutta lopulta ne maksavat itse itsensä takaisin. 

Luotettava julkinen infrastruktuuri

Yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeimpiä infrastruktuureja kutsutaan kriittisiksi infrastruktuureiksi ja niihin lukeutuvat Suomessa muun muassa seuraavat alat:

  • pankki- ja rahoitusala (mm. pankki-, arvopaperi- ja sijoituspalvelut)
  • liikenne ja jakelu (mm. lentokentät, satamat, rautatiet) 
  • energia (mm. sähkön, öljyn ja kaasun tuotantolaitokset)
  • terveydenhuolto (mm. sairaalat, laboratoriot, apteekit)
  • elintarvikehuolto (mm. elintarvikkeiden turvallisuus, tuotanto, tukkujakelu)
  • viestintä (mm. viestintäverkot, internet, yleisradiojärjestelmät)

Suomalaisen yhteiskunta on kehittynyt vuosikymmenien saatossa todella toimivaksi kokonaisuudeksi, jota pyritään pitämään koossa ja kehittämään yhteiskunnan poliittisilla päätöksillä. Eri vaiheiden myötä on saatu kehitettyä toimivat tuotannollis-tekniset infrastruktuurit sekä koulu- ja terveydenhoitojärjestelmä meidän omalla vahvalla sitoutumisella toimivan järjestelmän aikaansaamiseksi. 

Esimerkkejä tästä voidaan antaa useita. Olemme olleet suunnannäyttäjiä muulle maailmalle muun muassa seuraavissa asioissa:

IT-osaaminen huippuluokkaa

3G- tai 5G -verkkojen käyttöönotossa ja kehityksessä olemme olleet aina edelläkävijöitä. Tämä on saanut jatkoa kyberturvallisuuden ensiluokkaisen hallintana ja hyödyntämisenä. 

Korkeasti koulutetut IT-ammattilaiset yhdistettynä toimivaan infrastruktuuriin ovat saaneet aikaan alustan, joka houkuttelee puoleensa suuria datakeskusinvestointeja muun muassa seuraavien suurten yritysten puolesta: Google, Telecity Group ja Yandex. 

Kustannustehokas sähköntuotanto

Suomen sähköntuotanto ja sen siirto- ja jakeluverkot ovat tehokkaita. Yrityksille tarjotaan luotettava ja kustannustehokas virtalähde tukemaan toimintaa. Kokonaisuus toimii yli 400 voimalaitoksen voimin, jotka käyttävät erilaisia tuotantotekniikoita ja raaka-aineita.

Tämä tapa varmistaa vakaan energian saannin ja pitää raaka-aineiden hinnat kilpailukykyisellä tasolla. Etenkin luonnonvarojen kestävässä käytössä Suomi on yksi maailman parhaista, koska energia pyritään tuottamaan mahdollisimman paljon uusiutuvista lähteistä.

Maailman paras koulutusjärjestelmä

Yksi ylpeyden aiheista maailmalla on meidän koulutusjärjestelmä. Sen toimintamallia on pyritty hyödyntämään jatkuvasti muissa maissa, mutta sen toimivuuden salaisuus koostuu monista osa-alueista. Näihin lukeutuvat muun muassa ilmainen peruskoulu, korkeasti koulutetut opettajat, perusteellinen opintosuunnitelma ja oppilaan omien mielenkiintojen huomioiminen. 

Ainutlaatuinen sosiaaliturva

Suurimmaksi osaksi suomalaiset voivat elää turvattua elämää toimivan sosiaaliturvan ansioista. Harvassa maassa on yhtä toimiva sosiaaliturva, jonka muodostaa eläkelaitoksen, valtion, kunnan tai muiden julkisyhteisöjen tuottama kokonaisuus. Maan jokaisen asukkaan terveys, toimeentulo ja hyvinvointi on turvattu tavalla tai toisella. 

Toimiva kokonaisuus

Voimme löytää hyvän infrastruktuurin toimintaan useita syitä, kuten pieni väkiluku tai huippuluokan koulutus, mutta tärkein syy tähän on kaikkien osa-alueiden saumaton yhteistyö. Tottakai olemme onnekkaita monissa asioissa väestöllisesti tai maantieteellisesti.

Samalla ne kuitenkin tuovat mukanaan omat haasteensa. Ylpeitä voimme olla siitä, kuinka olemme pystyneet kehittämään toimivan kokonaisuuden, joka toimii esimerkkinä muulle maailmalle. Tästä todisteena on useat tunnustukset maailman vakaimmasta, turvallisimmasta, puhtaimmasta ja hyvinvoivasta valtiosta.