Suomen infrastruktuurit - mitä niillä tarkoitetaan?

Infrary.fi ei ole enää saatavilla täällä. Voit sen sijaan vierailla osoitteessa rakennusteollisuus.fi/Infra.

Tervetuloa lukemaan Suomen infrastruktuurista

Tervetuloa tutustumaan Suomen infrastruktuuriin eli yhteiskunnan perusrakenteisiin ja varusrakenteisiin. Infrastruktuuri koostuu kaikista yhteiskunnan palveluista ja rakenteista, joita tarvitaan yhteiskunnan toiminnan mahdollistamiseen. Se voidaan jakaa vielä erikseen kahteen eri kategoriaan, jotka ovat tekninen ja sosiaalinen infrastruktuuri.

Opi eri infrastruktuureista

Tämän sivuston tarkoitus on kertoa kaikki tarpeellinen tieto Suomen infrastruktuurista. Sosiaalinen infrastruktuuri on helppo ymmärtää. Se sisältää kaikki yksityiset ja julkiset palvelut, joita valtio tarjoaa kansalaisilleen. Tekninen infrastruktuuri sen sijaan on monimutkaisempi käsite, joka pitää sisällään paljon kaikkea. Tekniseen infrastruktuuriin kuuluvat muun muassa jätehuolto, vesihuolto, liikenneverkot ja tietoliikenneverkot. Se käsittää paljon kaikkea, mitä toimiva yhteiskunta tarvitsee. Infrastruktuurien eri kategorioista voi oppia lisää tämän nettisivun artikkeleiden kautta. Artikkelit kannattaa siis lukea tarkkaan, jolloin yhteiskunnan toiminta tulee tutuksi.

Kriittinen infrastruktuuri - mitä se on?

On olemassa myös kriittistä infrastruktuuria. Tällä tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan toiminnan kannalta. Terveydenhuolto ja elintarvikekaupat kuuluvat kriittiseen infrastruktuuriin. Niiden on oltava toiminnassa aina, sillä muuten yhteiskunta ei pysty toimimaan moitteettomasti. Kriittisen infrastruktuurin käsite vaihtelee maittain, mutta Suomessa jako on ollut selkeä jo hyvin pitkään. Kaikki terveydenhuolto, eli esimerkiksi sairaalat, terveyskeskukset, apteekit ja laboratoriot, ovat tärkein osa Suomen infrastruktuuria. Jos terveydenhuolto ei toimi, ovat kansalaiset vaarassa. Suomi on siis halunnut taata sen, että terveydenhuolto toimii aina, myös kriisitilanteissa.

Voit lukea niin infrastruktuurista yleisesti kuin kriittisestä infrastruktuurista erikseen tämän nettisivun artikkeleista. Artikkelit tarjoavat monipuolista tietoa siitä, kuinka yhteiskuntamme toimii ja mitä sen toimiminen edellyttää. Siirry siis eteenpäin ja opi lisää yhteiskunnan rakenteista!